Církev československá husitská

Církev československá husitská vznikla na počátku 20. století z hnutí katolického modernismu v návaznosti na dědictví české reformace. Jejímu vzniku předcházely Vánoce roku 1919, kdy byly spontánně slouženy reformními kněžími bohoslužby v českém jazyce v mnoha katolických kostelech, a to i přes zákaz tehdejší církevní hierarchie. Datem jejího vzniku je 8. leden 1920. V tento den došlo k zásadnímu rozhodnutí, že bude utvořena nová samostatná církev. Stalo se to v Národním domě v Praze na Smíchově při jednání Klubu reformních kněží, v jehož čele stál ThDr. Karel Farský (1880–1927), modernisticky orientovaný kněz a profesor náboženství. Dne 11. ledna 1920 byla v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí tato nová církev veřejně vyhlášena. Přihlásila se k odkazu české reformace – Mistra Jana Husa, husitů a českých bratří. V jejím programu došlo k určitému souznění s názory T. G. Masaryka o vyzdvižení humanitních hodnot české reformace a významu náboženství pro moderního člověka. Státem byla tato církev uznána 15. září 1920.

 

Motivy vzniku Církve československé husitské jsou spojeny s úsilím o rehabilitaci Kristova evangelia a křesťanství před moderní českou společností. Z provolání „Národu československému“, zveřejněného 11. ledna 1920, je zřejmé, že představitelům šlo především o křesťanskou církev, která má svůj základ v evangeliu Ježíše Krista. „Československá církev je založená svým jménem „církev“, to je „sbor Páně “ na základě evangelia Kristova.“ Současně je v dokumentu vyzdvižena svébytná národní křesťanská kultura, k níž patří Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus a Čeští bratři. Hus je zde označen jako „svatý mučedník kostnický“. Nová církev se tak přihlásila k odkazu české reformace a zejména husitství, jak to později vyjádřila i svým názvem na VI. sněmu v roce 1971.

Významným motivem prohlášení je zásada svobody svědomí a náboženského přesvědčení: „Chceme, aby konečně byla učiněna přítrž náboženským bojům v národě, a žádáme si svobody svědomí a náboženského přesvědčení nejen pro sebe, nýbrž i pro každého jiného.“ Zásadu nenásilného a současně vnitřně přesvědčivého získávání pro Ježíše Krista a křesťanské hodnoty chce Církev československá husitská uplatňovat i v současnosti. „Důvěřujeme v Boha skrze Krista. Ne, že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu“

(2 K 3,4–6).

 

Tomáš Butta,

VIII. Patriarcha Církve československé husitské

 

citát z brožury: „Portrét Církve československé husitské“ - ke stažení na:

https://www.ccsh.cz/dokumenty/665-portret_salajka_opt.pdf

 

 

Více informaci na www.ccsh.cz

Kontakt

Církev československá husitská v Ústí n.L. - Střekově

blahova.barbara@gmail.com

736 767 864

Vyhledávání

Hus 2015

S čím Vám duchovní může pomoci

  • připrava ke křtu, k biřmování nebo k manželství
  • možnost svátosti smíření
  • duchovní rozhovor s knězem
  • psychosociální poradenství
  • pastorační terapie
  • duchovní myšlenky a promluvy do Vaší e-mailové schránky
    (objednávejte pomocí elektronické pošty)


© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode