Pastorační terapie

„Modifikovanou formu pastorace představuje pastorační terapie, psychologicko terapeutický směr užívající prostředků a postupů klasického křesťanského duchovního vedení k psychoterapeutickým účelům. Oba tyto proudy vycházejí z explicitního teismu, ale na rozdíl od pastorace jde pastorační terapii primárně nikoliv o spásu duše, ale o duševní uzdravení.“

P. Remeš - Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu

Citát z: www.granosalis.cz

 

Pastorační terapie je terapeutické a poradenské snažení umožnit klientům vyjádřit své emoce, názory, postoje, vnitřní rozpory, napomáhat k formování eticko-duchovních části osobnosti. Rozhovory mohou být o obecných i konkrétních problémech morálních, filosofických či náboženských. Tato služba není jen pro věřící lidi, ale pro všechny bez rozdílu.

Kontakt

Církev československá husitská v Ústí n.L. - Střekově

blahova.barbara@gmail.com

736 767 864

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode